ZveraDo s.r.o.

Krupá 23, 284 01 Křesetice
IČO: 085 25 056
DIČ: CZ08525056
E-mail: info@zverado.cz
Kontaktní osoby

Radek Pokorný
Telefon: +420 771 140 450, 606 845 195

Kontakt v době přepravy
Telefon: +420 771 140 450