1. Zvířata mohou být přepravovaná pouze tehdy, jsou-li pro plánovanou cestu způsobilá. Všechna zvířata musí být přepravována za podmínek, které zaručují, že nedojde k jejich zranění nebo zbytečnému utrpení.
 2. Zvířata musí být přepravovaná v přepravkách odpovídající velikosti a opatřena větracími otvory pro daný druh a počet kusů.
 3. Přepravky/přepravní  boxy musí být konstruovány a zabezpečeny tak, aby nedošlo ke zranění, útěku či úhynu přepravovaných zvířat.
 4. Na každé přepravce musí být uvedeno – jméno, kontakt na příjemce i odesílatele, druh, počet zvířat a místo předání.
 5. Nepřepravujeme zvířata ve vysokém stupni březosti, nebo těsně po porodu, sající neodstavená mláďata.
 6. Poraněná zvířata a zvířata s fyziologickými nebo patologickými stavy se nepovažuji za způsobilá k přepravě.
 7. Exotické ptactvo nepřepravujeme v nejvyšším stupni přepeřování.
 8. V zimních měsících (od 1.11. do 31.3.) je odesílatel povinen, při přepravě akvarijních a terarijních zvířat, umístit do přepravního boxu výhřevný sáček k udržení stabilní teploty. Výhřevné sáčky lze objednat spolu s přepravou!
 9. Akvariní ryby musí být zabaleny do transportních sáčků odpovídající velikosti a počtu kusů ryb, aby bylo zajištěno dostatečné množství kyslíku po celou dobu přepravy.
 10. Doporučujeme ryby minimálně 24hod. před přepravou nekrmit a pro přepravu použít vodu z akvária.
 11. Čerstvě vylíhnutá drůbež do stáří  5 dnů musí být balena do krabic určených pro přepravu zmiňované kategorie. Minimální plocha přepravního prostoru je 21-25cm2 na 1 kus.
 12. Jako přepravci neručíme za případné neshody mezi odesílatelem a příjemcem ohledně přepravovaných zvířat, jako např. pohlaví, velikost, barva, plemeno, druh, stáří aj.
 13. Maximální rozměr zásilky kterou lze přepravit je 120x100x70cm (dxvxš)
 14. Orientační čas vyzvednutí a doručení bude uveden v emailu spolu s potvrzením objednávky do 48h od objednání, tento čas se může lišit v závisti na okolnostech přepravy. Přesný čas bude sdělen řidičem přibližně hodinu před příjezdem na svozové místo, tento čas je nutné dodržet!
 15. Objednanou přepravu lze zrušit do 48hod. před plánovaným termínem.
 16. V současné době lze platbu uhradit pouze v hotovosti na místě.
 17. V případě nepřevzetí zvířete, bude odesílatel neprodleně kontaktován a situace bude řešena individuálně, přepravné v tomto případě hradí v plné výši Odesílatel!
 18. V případě nesplnění podmínek přepravy má dopravce plné právo přepravní box odmítnout a vrátit odesílateli.
 19. V ceně přepravy je zahrnuto pojištění proti úhynu, způsobené dopravní nehodou, přehřátím či podchlazením, přestože zvíře bylo v odpovídajícím přepravním boxu.

Pojištění se nevztahuje na tyto situace:

 • Úhyn způsobený špatně zvoleným přepravním boxem neodpovídající velikosti.
 • Úhyn způsobený větším počtem zvířat v přepravním boxu než bylo nahlášeno přepravci.
 • Úhyn z důvodu vysoké koncentrace zvířat v přepravním boxu.
 • Uhynulé zvíře bylo nemocné, těsně po porodu, mládě závislé na mateřském mléce, péči matky, popř. jinak oslabeno.

Případný úhyn se zjišťuje nařízenou veterinární pitvou. V případě zjištění, že k úhynu nedošlo z důvodu pochybení ze strany přepravce, hradí pitvu odesílatel.

Při nesplnění či porušení některých z výše vyjmenovaných podmínek, nebude případná reklamace uznána.